Cum innsiden

Fra uformell til forpliktende samarbeid haugesund

fra uformell til forpliktende samarbeid haugesund

av naturmangfold eller kulturverdier. Målgruppen for seminaret var ledere og ansatte som er involvert i overføring av pasienter. Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017. De fem byområdene forventer alle en betydelig vekst i årene som kommer i tillegg til miljøutfordringene som knytter seg til trafikkutvikling og byvekst. I følge arrangørene sitter kommunen på kraftfulle redskaper, og konferansen tar mål av seg å vise hvordan hele verktøykassen kan tas i bruk. fra uformell til forpliktende samarbeid haugesund fra uformell til forpliktende samarbeid haugesund Det pågår i den sammenheng arbeid med bypakker og byvekstavtaler for areal og transport i svært mange byområder over hele landet. Det har over mange år vært en utvikling der Merkur, og Merkur-butikkene, har utviklet seg til å bli lokalsamfunnsutviklere. Stimulere til forskning og utvikling/ innovasjon. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemt at Distriktssenteret skal overta Merkur-programmets oppgaver.o.m. De fem byområdene tar sikte på å oppnå byvekstavtaler i NTP. Nullvekst, med til sammen en halv million innbyggere, melder de fem nye byområdene seg på for å bidra til å nå nasjonale målsettinger om reduserte klimautslipp og nullvekst når det gjelder reiser med personbil. Via gruppearbeid og caseoppgaver satte deltakerne fokus på utfordinger i samhandlingen mellom sykehus og kommuner og kom med forslag til bedre samhandlingsløsninger. Fra nettsiden, kick-off for nordisk prosjekt om attraktive byer og byregioner.

0 tanker om “Fra uformell til forpliktende samarbeid haugesund”

Kommentere

E-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *